Корисно знати: адвокатам та прокурорам

Фабула судового акту:Пропоную до уваги рішення Касаційного адміністративного суду, яке напряму стосується прав соціальних адвокатів.

Досить стала судова практика визначає, що адвокат з діючим свідоцтвом не може визнаватись безробітним. Тобто ані стати на облік в центр зайнятості, ані отримати повну пенсію як непрацюючий пенсіонер…

Хоча той же суд неодноразово вказував на те, що адвокат автоматично не стає самозайнятою особою в розумінні положень Податкового кодексу України.

О такі ось перипетії адвокатського життя.

Але ж до суті справи.

У даній справі адвокат-пенсіонер звернувся до суду із позовом про визнання дій органу Пенсійного фонду України, зокрема, в частині виплати пенсії в розмірі 85% від призначеного розміру як працюючому пенсіонеру.

Судом першої інстанції вказаний позов було задоволено.

Натомість судом апеляційної інстанції вказане рішення було визнано необґрунтованим та у задоволенні позову відмовлено.

Позивач вирішив оскаржити таке рішення апеляційного суду подавши на нього касаційну скаргу, яку нажаль, було залишено без задоволення. Касаційну скаргу було вмотивовано тим, що він не працює на посадах та на умовах, передбачених Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», а також взагалі не є працевлаштованою особою, а здійснює незалежну професійну діяльність, а тому виплата йому пенсії у розмірі 85% є безпідставною.

Приймаючи таке рішення КАС послався на те, що відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» окремим категоріям працюючих пенсіонерів пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру.

Отже виплата пенсії в розмірі 85% призначеної проводиться виключно у випадку працевлаштування пенсіонера.

За нормами ч. 1 ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення» до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою.

За нормами Податкового кодексу Українисамозайнята особа – платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою-підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб (п. 14.1.226 ст. 14 ПК України)

Виходячи з аналізу положень Податкового кодексу України та статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»адвокат є самозайнятою особою.

Згідно статті 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Таким чином адвокату, який має діюче свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, надана законом можливість забезпечувати себе роботою, тобто адвокат є особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, належить до зайнятого населення та не може бути визнаний безробітним.

Отже адвокатська діяльність є незалежною професійною діяльністю відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а тому адвокат, який отримує пенсію не може вважатися незайнятою особою з часу отримання нею свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, незалежно від часу взяття її на облік органами Державної фіскальної служби України.

Аналізуйте судовий акт: Пенсії колишнім прокурорам НЕ перерахують, а довідки про заробітну плату не видають ЗАКОННО (ВС/ВП № 825/506/18 від 23.10.2019)

За загальним правилом, якщо внаслідок перерахунку пенсії її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі (ВС/КАС,справа №160/3586/19,06.08.19)

Призначення пенсії за вислугою років згідно п. «б» ст. 55 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» в судовому порядку (Полтавський окружний адміністративний суд, справа № 440/942/19 від 19.04.2019 р.)